RI&E Fysieke belasting

RI&E Fysieke belasting

Werkgevers en werknemers moeten zich bewust zijn van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen hun bedrijf. Om deze risico’s in kaart te brengen voert Ergon Advies een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ) Fysieke belasting uit. De RI&E Fysieke belasting is een onderdeel van een totale RI&E  en geeft inzicht in de knelpunten op het gebied van fysieke belasting. Tevens krijgt u inzicht in welke knelpunten de hoogste prioriteit hebben. Op basis van het onderzoek krijgt u tevens  adviezen over de wettelijk noodzakelijke uitvoering van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor medewerkers.

Voor het  bespreken van de opzet en uitvoering van de RI&E  Fysieke belasting en een offerte op maat kunt u contact opnemen met Ergon Advies, info@ergon-advies.nl.