Individueel werkplekonderzoek

Individueel werkplekonderzoek

Werkplekken zijn niet altijd optimaal ingericht en afgestemd op een individuele werknemer. Tevens zijn veel werknemers zich niet bewust van hun onjuiste werkhouding(en) en krijgen hierdoor onnodig klachten. Een individueel werkplekonderzoek kan dan uitkomst bieden.

Het doel van het individueel werkplekonderzoek is het voorkomen of terugdringen van lichamelijke klachten en het optimaliseren van de werkomstandigheden.

Werkwijze

  1. De ergonoom van Ergon Advies maakt samen met de medewerker een inventarisatie van de belastende factoren. De belastende factoren kunnen veroorzaakt worden door de werkplekinrichting, de werkorganisatie en/of de werkwijze.
  2. De medewerker krijgt ter plaatse advies over het aanpassen van de werkplek, verbeteren van de werkhouding, gezond gedrag op het werk en het eventueel verbeteren van de belastbaarheid.
  3. De werkgever en werknemer ontvangen de resultaten van het onderzoek  in een verslag. Het verslag omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding en het gedrag alsmede advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek. Ook kunnen er adviezen in staan over het aanpassen van het takenpakket. Het verslag geeft inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten van de desbetreffende medewerker.

 

Resultaat

U en uw medewerker weten welke maatregelen belangrijk zijn om klachten te voorkomen of terug te dringen. Door het nemen van deze maatregelen kunt u het verzuimpercentage en de bijbehorende kosten positief beïnvloeden.

Investering

Op basis van offerte. Wilt u een individueel werkplekonderzoek uit laten voeren? Neem dan contact op met Ergon Advies via  info@ergon-advies.nl.