Werkplekken

Werkplekken

Ergon Advies helpt u bij het ontwerpen en/of verbeteren van werkplekken/werkomstandigheden om zo onnodige handelingen te voorkomen, handelingen efficiƫnter uit te voeren en om de fysieke belasting te verminderen.

Werkwijze

De adviseur van Ergon Advies voert een ergonomisch onderzoek uit. De start bestaat uit een analyse van de huidige werksituatie. Het verzamelen van gegevens vindt plaats door middel van observaties, metingen en interviews met medewerkers en leidinggevenden. Na afronding van het werkplekonderzoek volgt een advies voor het verminderen van de fysieke belasting, het eventueel verbeteren van het werkproces en een aanpassing van de werkplek. Samen met de medewerkers en andere betrokkenen wordt naar oplossingen gezocht. De ergonoom van Ergon-Advies kan helpen bij de herinrichting van een individuele werkplek of de inrichting van een afdeling. Tevens kan in het kader van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een onderzoek naar de fysieke belasting plaatsvinden.