Fysieke belasting

Werktechniektraining fysieke belasting

De fysieke belasting van werknemers is de laatste jaren aanzienlijk verminderd door de inzet van hulpmiddelen, mechanisering en automatisering. Ondanks dat bestaan er nog veel situaties waarin werknemers zware fysieke arbeid leveren. Tevens zijn er ook werksituaties onstaan, waarbij de medewerkers te weinig lichamelijk arbeid verrichten, de zogenaamde onderbelasting. Instructie en training bevorderen veilig, gezond en efficiënt werken. Hierdoor lopen de medewerkers minder risico op overbelasting of onderbelasting met als gevolg lichamelijke klachten.

Afhankelijk van de problematiek stellen we samen met u de inhoud van de training vast. De mogelijkheden variëren van een voorlichting van een uur tot een aantal bijeenkomsten, waarin men daadwerkelijk oefent tijdens het werk. Dit is afhankelijk van wat u als werkgever met de training of voorlichting wilt bereiken.

Investering

Op basis van offerte. Wilt u voor uw medewerkers een werktechniektraining organiseren. Neem dan  contact op met Ergon Advies via info@ergon-advies.nl