Ergocoach gezondheidszorg

Training ergocoach in de gezondheidszorg

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken de verantwoordelijkheid hebben voor de preventie en de vermindering van fysieke belasting binnen de organisatie of afdeling. Hun aandacht gaat uit naar transfers van patiënten en tevens naar andere factoren die invloed hebben op de  fysieke belasting.

De cursist leert om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te analyseren, oplossingen te bedenken en deze oplossingen te implementeren. De cursist leert draagvlak in de organisatie te creëren voor gezond werken.

Voor wie

Medewerkers die geïnteresseerd zijn in arbeidsomstandigheden, preventiemedewerkers en arbocoördinatoren in de gezondheidszorg en die te maken hebben met de directe zorg voor patiënten.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • de taken, plaats en de verantwoordelijkheden van de ergocoach;
 • herkennen lichamelijk belastende situaties, samen met collega’s zoeken naar  oplossingen;
 • het praktisch verplaatsen van cliënten/patiënten;
 • gebruik van hulpmiddelen om op een verantwoorde manier transfers uit te voeren;
 • coachingsvaardigheden om kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s, zodanig dat zij gezonde werktechnieken gaan toepassen;
 • omgaan met weerstand van collega’s.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding kan de deelnemer aan de slag als Ergocoach in de gezondheidszorg. De ergocoach  beschikt over de kennis en vaardigheden om:

 • fysiek belastende situaties te herkennen, in kaart te brengen en te beoordelen;
 • voor deze situaties samen met collega’s oplossingen te vinden;
 • voorlichting en advies te geven aan collega’s op het gebied van fysieke belasting en transfers;
 • te beoordelen of  een transfer veilig te maken is;
 • te beoordelen welke techniek of hulpmiddel ingezet kan worden;
 • draagvlak in de organisatie te creëren;
 • de grenzen van eigen kennis en vaardigheden in te schatten en een expert in te schakelen.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten leren de deelnemers de aangeboden theorie te vertalen naar de eigen werksituatie. De ergocoaches leren hoe zij problemen kunnen analyseren en tot oplossingen kunnen komen. Het programma van elke bijeenkomst is een afwisseling van theorie, discussie en praktisch werken.

Duur: 4 dagdelen

Incompany:  Offerte op aanvraag, info@ergon-advies.nl

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10 deelnemers