Gezond werken in de Kinderopvang

Gezond werken in de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers(sters), werkzaam in de kinderopvang, verrichten regelmatig fysiek zware arbeid. Het is belangrijk de medewerkers(sters) goed voor te lichten en te trainen in het zo gezond mogelijk werken. De werkbelasting wordt bepaald door de werkhoudingen, het eigen gedrag, de organisatie van het werk en de werkplekinrichting. Tevens zijn de uitgangspunten van het pedagogisch beleid bepalend hoe men met baby’s en peuters werkt.

Resultaat

Na afloop van deze training weet de deelnemer welke werkzaamheden en houdingen lichamelijk belastend zijn. De deelnemer beschikt over de kennis om:

  • fysiek belastende situaties te herkennen;
  • de werkhoudingen en gedrag zodanig te veranderen dat de fysieke belasting vermindert;
  • mee te denken over het aanpassen van de  werkplekinrichting en organisatie van het werk.

De werktechniektrainingen vinden plaats op locatie, waardoor de mogelijkheid bestaat te oefenen in de groepsruimtes. Hierdoor is de training afgestemd op de dagelijkse werksituatie.

Duur: 1 dagdeel

Incompany:  Offerte op aanvraag, info@ergon-advies.nl

Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers

Wieke Barendsen heeft de opleiding tot trainer in de kinderopvang-en peuterspeelzalen gevolgd, registratienummer 20030643.