Trainingen

Trainingen

Naast het ontwerpen van een goede werkplek en een passend takenpakket is het belangrijk aandacht te besteden aan het gedrag van de medewerkers. Belastende werkzaamheden als tillen, trekken, duwen en langdurig zitten bij beeldschermwerk kunnen oorzaak zijn van het ontstaan of in stand houden van fysieke klachten. Door met voorlichting en training ander gedrag te stimuleren en te bewerkstelligen, zijn veel van deze klachten te voorkomen of te verminderen. Daarvoor heeft Ergon Advies werktechniektrainingen en trainingen voor beeldschermwerk ontwikkeld. Deze trainingen zijn functioneel en praktisch en vinden incompany en voornamelijk op de werkplek plaats. Tevens organiseert Ergon Advies trainingen voor ergocoaches in verschillende branches.

Ergon Advies is na een audit geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, www.crkbo.nl.

Wieke Barendsen is gecertificeerd trainer voor de Codetraining van het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten), www.hba.nl.

Wieke Barendsen heeft de opleiding tot trainer in de kinderopvang-en peuterspeelzalen gevolgd, registratienummer 20030643.