Ergon Advies

Ergon Advies is een ergonomisch adviesbureau gespecialiseerd in ergonomie en fysieke belasting. Ergon Advies is opgericht door drs. Wieke Barendsen, bewegingswetenschapper, ergonoom en fysiotherapeut. Zij heeft acht jaar in een ziekenhuis gewerkt als fysiotherapeut, daarna tien jaar als ergonoom bij een landelijk werkende arbodienst.

Bij Ergon Advies combineert zij de praktische kennis van de fysiotherapeut met de inzichten vanuit de ergonomie. De onderzoeken, adviezen en trainingen vinden plaats op een persoonlijke gedreven wijze.

Ergon Advies werkt samen met arbodiensten en andere disciplines, onder andere bedrijfsarts,  arbeidshygiënist en arbeidsdeskundige, om de werkomstandigheden in uw bedrijf zo optimaal mogelijk te maken. Kan Ergon Advies uw vraag niet beantwoorden, dan kan één van de partners dat wel. Net als Ergon Advies leveren zij de toegevoegde waarde die u verlangt en verwacht.

Missie

De missie van Ergon Advies is het creëren van een goede en gezonde balans tussen de belasting (veroorzaakt door de werkzaamheden) en  de belastbaarheid van de medewerker.