Disclaimer

Disclaimer

Ergon Advies of Wieke Barendsen aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de website, dan wel  voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van die informatie. Ergon Advies of Wieke Barendsen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de alhier via internet verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend. Elke aansprakelijkheid, vanwege eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie van deze site, is hiermee uitgesloten. Overige aansprakelijkheid van Ergon Advies of Wieke Barendsen is beperkt tot de uitkering onder de verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.

Links naar internetsites van derden
De internetsite van Ergon Advies bevat links naar andere internetsites. Die sites, alsmede de daarop verstrekte informatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van derden. Ergon Advies of Wieke Barendsen zijn in dezen niet verantwoordelijk en zullen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud of het gebruik van bedoelde internetsites van derden